Menu
A+ A A-

O biegu

Brzeziny w gminie Morawica to najdłuższa miejscowość w województwie świętokrzyskim. Główna ulica (Chęcińska) ciągnie się przez 7,8 km. Działające w tej miejscowości Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola w 2010 roku postanowiło zorganizować Bieg o Laur Brzezin. Jego dystans nawiązuje właśnie do długości Brzezin. Zawody mają na celu promowanie aktywnej formy spędzania czasu i zdrowego trybu życia. Bieg co roku odbywa się podczas Brzezińskiego Pikniku Artystycznego i cieszy się coraz większym zainteresowaniem biegaczy z terenu całej Polski. Zwycięzca oprócz nagrody rzeczowej otrzymuję Laur Brzezin namalowany na brzozowej desce przez lokalną artystkę Agatę Kurdek. Zachęcamy wszystkich amatorów i profesjonalistów do wzięcia udziału w Biegu o Laur Brzezin.

 

Regulamin
10. Biegu o Laur Brzezin


I. Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola
Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Morawica

II. Cel imprezy
- popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i aktywności fizycznej,
- promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej,
- integracja miłośników biegania,
- promocja miejscowości Brzeziny oraz Miasta i Gminy Morawica.

III. Termin: 26 maja 2019 r. (niedziela), godz. 16.00

IV. Trasa biegu:
7,8 km, start i meta na Placu Ks. Augusta Żołątkowskiego w Brzezinach (gmina Morawica, woj. świętokrzyskie)
Powierzchnia – żwir, asfalt, ziemia, trawa
Przebieg trasy: start sprzed sceny, ul. Szkolna, Podlesie, Leśna, droga polna, Wrzosowa, Leśna (do leśniczówki), Podlesie, płk. Żarnowskiego, Sportowa, Szkolna, wokół boiska, meta przed sceną.

V. Warunki uczestnictwa:
Prawa do startu mają zawodnicy (kobiety, mężczyźni) zrzeszeni w klubach i niezrzeszeni, wyłącznie z polskim obywatelstwem.
Do Biegu dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w Biegu, według wzoru ustalonego przez Organizatora oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.
Wpisowe do Biegu od osób pełnoletnich wynosi 20 zł (płatne do 12 maja) lub 25 zł (płatne do 23 maja) bądź dla zawodników, którzy się rejestrują w dzień biegu 30 zł;
osoby, które nie ukończyły 18 lat, płacą 15 zł (bez względu na czas rejestracji) wpłacając na konto: 79 84930004 0070 0209 6351 0001 Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Morawicy.
Minimalny wiek uczestnika ustala się na 12 lat (ukończone do dnia biegu).

VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia chętnych odbywają się przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/show-contest/725 do dnia 23 maja 2019 r. W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić do wiceprezesa stowarzyszenia Grzegorza Burasa, tel. 691838289, bądź kontaktować się z organizatorem drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W dzień Biegu od godz. 14.00 na Placu Ks. Augusta Żołątkowskiego w Brzezinach niedaleko Świetlicy „Przy Fontannie” znajdować się będzie Biuro Zawodów, w którym uczestnicy będą mogli podpisać oświadczenie, uiścić ew. opłatę wpisową oraz do godz. 15.30 odebrać numery startowe.
Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

VII. Klasyfikacje:
- „open”
- mieszkańcy Gminy Morawica (jeśli zgłosi się minimum 5 osób)
- do lat 18 (jeśli zgłosi się minimum 5 osób)
- kobiety (jeśli zgłosi się minimum 5 osób)
- 50 + (jeśli zgłosi się minimum 5 osób)

VIII. Nagrody:
W kategorii „open” nagrody o wartości: 500 zł + Laur Brzezin (I miejsce), 300 zł (II miejsce), 200 zł (III miejsce).
W pozostałych kategoriach nagrody o wartości: 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce), 100 zł (III miejsce).
W przypadku zajęcia miejsca na podium w kilku kategoriach, zawodnik otrzymuje tylko jedną nagrodę, wyższej wartości, pozostając w klasyfikacji wszystkich swoich kategorii.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
Wszyscy uczestnicy Biegu otrzymają pamiątkowe medale.
Ogłoszenie wyników odbędzie się ok. godz. 17.30, połączone z losowaniem upominków wśród uczestników biegu.

IX. Punkty żywieniowe i odświeżania:
W połowie trasy i na mecie będzie dostępna woda do picia.
Po biegu ciepły poczęstunek, herbata, kawa.

X. Opieka medyczna:
Zapewnia się obecność karetki z ratownikiem medycznym.
W biegu uczestniczą wyłącznie osoby, których stan zdrowia na to pozwala, co potwierdzają swoim oświadczeniem; każdy biegnie na swoją odpowiedzialność.
Organizator nie ubezpiecza uczestników imprezy.

XI. Postanowienia końcowe:
Interpretacja regulaminu należy do Komisji Sędziowskiej oraz Organizatora biegu.
W wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. oberwanie chmury), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Biegu.
Max czas biegu zostaje ustalony na 50 min.


Brzeziny, dn. 25.02.2019 r.

Więcej informacji odnośnie Biegu na stronie internetowej bieg.brzeziny.org.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola z siedzibą Brzeziny, pl. Ks. Augusta Żołątkowskiego 1, NIP 6572803677, KRS 0000313677, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Telefony kontaktowe: 691 838 289 lub 505 862 023

2. Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu Przyjaciół Brzezin i Podwola jest pan Robert Pytlik, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 604 901 125

3. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród, tj.
a) przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
b) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej Biegu;
c) rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
d) przygotowania, wydrukowania list z wynikami Biegu i  wywieszenia ich w Biurze Zawodów;
e) umieszczenia list z wynikami biegu na stronie internetowej Biegu, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;
f) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
g) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmie mierzącej czas;
h) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na Bieg w Biurze Zawodów;

4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c) statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.

5. Dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
a) – w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezie):
maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;
b) – w wersji elektronicznej:
maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a) członkowie i wolontariusze stowarzyszenia;
b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
c) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami biegu;
d) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
e) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
i) użytkownicy strony internetowej Biegu oraz strony internetowej organizatora.

7. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

8. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

9. Uczestnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.

10. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Inspektora Ochrony Danych.

11. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie Bieg. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.